Logo of Team Belgium

Visie en Missie Team Belgium Sports Psychology Network

Bijdragen tot kwalitatieve dienstverlening op vlak van mentale gezondheid en sportpsychologie, voor tijdens en na de Olympische Spelen. Dit willen we doen door meer sportpsychologen te laten samenwerken bij het ontwikkelen van prestatiebevorderende output toegespitst op de Olympische context die afgestemd is op de noden van de atleten, van de coaches en/of leden van de multidisciplinaire teams om op die manier gaandeweg meer atleten te bereiken.

 1. Het bevorderen van de toegang tot de dienstverlening op vlak van mentale gezondheid en sportpsychologie

  Er voor zorgen dat onze diensten welbekend zijn en dat iedereen er toegang tot heeft, dat de beste match gevonden wordt tussen atleet en sportpsycholoog, en dat de basis tools voor iedere Olympische atleet en zijn coach beschikbaar zijn.
   
 2. Het samenbrengen en ondersteunen van de sportpsychologen en mentale trainers die werkzaam zijn binnen de Olympische context

  Mogelijkheden creëren voor collegae om elkaar te leren kennen en er voor zorgen dat de meest geschikte personen betrokken worden in het samen ontwikkelen van sportpsychologie output en ervoor zorgen dat deze output door hen gedeeld en via hen verspreid wordt.
   
 3. Ontwikkelen van kwalitatieve en wetenschappelijk gefundeerde initiatieven en output voor onze doelgroepen

  Door de noden van de Olympische prestatieomgeving in kaart te brengen, alsook door de wetenschap op te volgen, willen we nieuwe tools en initiatieven ontwikkelen die afgestemd zijn op deze specifieke context. We willen hierbij een manier van samenwerking, samen denken en open delen binnen ons vakgebied uitdragen.