Logo of Team Belgium

De huidige sportwereld kent heel wat uitdagingen die de olympische waarden, de hoeksteen van het BOIC en de Olympische Beweging, kunnen ondermijnen. Het fenomeen wedstrijdvervalsing of matchfixing is hier een voorbeeld van. Binnen de Olympische Beweging wordt er zowel nationaal als internationaal samengewerkt met verschillende actoren om deze inbreuk op de integriteit van de sport te bekampen.


Internationaal Olympisch Comité (IOC)

Het IOC speelt al geruime tijd een voortrekkersrol op internationaal niveau in de strijd tegen de manipulatie van sportcompetities. Zo is het al sinds 2006 onder de Ethische Code van het IOC verboden voor alle deelnemers aan de Olympische Spelen om te gokken op olympische competities. De huidige acties van het IOC zijn gebaseerd op een drieledige structuur: regelgeving, bewustmaking en vorming, en informatie-uitwisseling en onderzoek. Onder andere de “Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of competitions” en het IBIS-systeem (“Integrity Betting Intelligence System”) zijn initiatieven van het IOC.


Nationaal platform matchfixing

In België werd in 2016 het nationaal platform matchfixing opgezet. Het werd geofficialiseerd op 16 december 2016 met de ondertekening van een intentieverklaring. Het BOIC is één van de partners van dit platform, samen met de FOD Justitie, de ministeries van Sport, de Federale Politie, het federaal parket, de kansspelcommissie, de Nationale Loterij, VSF, AISF, en enkele sportfederaties. Het nationaal platform matchfixing beoogt drie doelen: preventie, detectie en repressie.

Jaarverslag 2017 nationaal platform matchfixing


Strijd tegen wedstrijdvervalsing binnen het BOIC

Het BOIC is een actieve partner van het nationaal platform matchfixing. Verder is er een nauwe opvolging van de activiteiten van het IOC en samenwerking met de “Olympic Movement Unit on the Prevention of the Manipulation of Competitions” van het IOC. Het BOIC heeft zich ook geëngageerd binnen het Europese project POINTS van het EOC EU Office in samenwerking met partners zoals het IOC en INTERPOL.

Binnen het BOIC is Matthias Van Baelen aangesteld als aanspreekpunt rond wedstrijdvervalsing. Hij zetelt namens het BOIC in het nationaal platform.

Voor vragen rond deze thematiek kan je hem contacteren via e-mail (m.vanbaelen@olympic.be) of telefonisch via 02/474 51 82. Alle vragen of mogelijke meldingen worden ernstig en in alle discretie en objectiviteit behandeld. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Wil je een officiële melding maken, dan kan je ook terecht bij het officiële meldpunt sportfraude van het nationaal platform bij de Federale politie: http://sportfraude.be.


Meer info over de strijd tegen wedstrijdvervalsing