Logo of Team Belgium

Visie

Bijdragen tot het imago van een succesvol land en dit succes delen met iedereen door het aantal Belgische atleten in de wereldtop (Top 8) op de Olympische Spelen aanzienlijk te verhogen.

Missie

  • De Belgische topatleten selecteren en hen in optimale omstandigheden naar de Olympische Spelen sturen om er maximaal te presteren met respect voor de olympische waarden.
  • Alle betrokken actoren mobiliseren om een ‘Topsportklimaat’ te creëren in België.
  • De sportfederaties, leden van het BOIC, ondersteunen in hun activiteiten.
  • Onze werking baseren op de waarden van de Olympische Beweging, waarvan het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité in België de vertegenwoordiger is.

Toelichting

1. De Belgische topatleten selecteren en hen in optimale omstandigheden naar de Olympische Spelen sturen om er maximaal te presteren met respect voor de olympische waarden.

Zoals bepaald in het Olympisch Charter heeft het BOIC de verantwoordelijkheid om de Belgische atleten te selecteren voor de Olympische Spelen. De huidige referenties hiervoor zijn de internationale selectiecriteria.

Wat bedoelen wij met “atleten in optimale omstandigheden naar de Olympische Spelen sturen om daar maximaal te presteren”:

  • Op operationeel gebied:

Het BOIC moet erop toezien dat de geselecteerde atleten in optimale omstandigheden kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen en aan de andere internationale multidisciplinaire competities waarvoor het bevoegd is.

  • Voorbereiding van de atleten:

Om het beste uit onze atleten te halen, is een uitstekende samenwerking tussen de verschillende topsportactoren essentieel. Het Olympisch Platform, dat op regelmatige tijdstippen de ministers van Sport en de voorzitter van het BOIC samenbrengt, is, samen met vergaderingen met de algemene en technische directies van de sportadministraties (Sport Vlaanderen, Adeps, Duitstalige Gemeenschap) en het BOIC, opgezet om deze rol te vervullen.

  • Maximaal presteren:

De prestaties worden geëvalueerd aan de hand van volgende criteria:

  • Het aantal olympische medailles
  • Het aantal olympische diploma’s (Top 8)
  • Het aantal ‘Personal Bests’

2. Alle betrokken actoren mobiliseren om een ‘Topsportklimaat’ te creëren in België.

Alleen door in ons land een topsportklimaat te creëren, kunnen de atleten maximaal presteren. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat het succes van onze atleten het imago van de Gemeenschappen en van het land versterkt, net als de trots en het vertrouwen van onze landgenoten. Met name door het tot stand brengen van een positief en enthousiast klimaat zal de sportbeoefening stijgen. Aan het einde van de rit zorgt deze dynamiek voor een verbetering van het welzijn en de gezondheid van een volledige bevolking.

Deze visie kan enkel slagen door alle betrokken partijen in dit land te mobiliseren om ‘een topsportklimaat te creëren in België’.

3. De sportfederaties, leden van het BOIC, ondersteunen in hun activiteiten.

Het BOIC biedt zijn leden diensten aan in de vorm van advies en/of vorming in onderwerpen waar zijn expertise en/of die van zijn partners een toegevoegde waarde kan betekenen. Daarbij houdt het BOIC rekening met de realiteit van de Belgische sport. De dienstverlening naar federaties past dan ook in een bredere samenwerking met de sportadministraties en met partners zoals de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en de Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) en stoelt op wederzijds begrip en respect voor de verschillende actoren.

Het BOIC kan financiële steun geven aan sportfederaties die een project indienen of ons een initiatief melden dat verband houdt met hun internationale verplichtingen en dat onafhankelijk is van de financiële ondersteuning voor topsport.

4. Onze werking baseren op de waarden van de Olympische Beweging, waarvan het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité in België de vertegenwoordiger is.

De olympische waarden zijn de hoeksteen van de activiteiten van het BOIC. Ze spelen een centrale rol in alle aspecten van onze werking.

De Olympische Beweging heeft als doelstelling om bij te dragen aan een vreedzame en betere wereld. Zij wil dit doen door de jeugd op te voeden via sport zonder discriminatie en in de geest van het olympisme die wederzijds respect, vriendschap, solidariteit en fair play vereist. Net als de andere Nationale Olympische Comités vertaalt het BOIC deze visie in al zijn activiteiten.