Logo of Team Belgium

In navolging van het SIGGS-project van 2015-2016 stapte het BOIC in januari 2018 als projectpartner mee in in het driejarige Europese POINTS-project. POINTS staat voor “Single Points of Contact for Sports Integrity”.

Het doel van het project is om Olympische Comités en Europese en nationale sportfederaties te ondersteunen bij integriteitsonderwerpen zoals goed sportbestuur of de strijd tegen wedstrijdvervalsing. Het BOIC zal binnen dit project de Belgische activiteiten coördineren.

POINTS wordt gestuurd vanuit het EOC EU Office. Het partnerconsortium bestaat uit 18 organisaties. Het BOIC is één van de elf deelnemende Nationale Olympische Comités, samen met Nederland, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Italië, Portugal, Kroatië, Tsjechië en Slovenië. Daarnaast nemen drie Europese sportfederaties deel (atletiek, basketbal en volleybal) alsook INTERPOL en Sport & Recreation Alliance UK. Het project wordt officieel gesteund door het IOC als toegetreden partner.

Net zoals het SIGGS-project wordt ook het POINTS-project officieel gefinancierd door de Europese Commissie via het Erasmus+ Sport programma.

Het belangrijkste instrument van POINTS-project zijn de “richtlijnen voor aanspreekpunten integriteit”. De richtlijnen bieden sport organisaties advies bij het aanstellen of vormgeven van een aanspreekpunt integriteit. De minimumvereiste is dat deze persoon fungeert als centraal contactpersoon voor integriteitsonderwerpen voor de organisatie. Het verder ontwikkelen van deze functie zoals het aanbieden van preventie en educatieve ondersteuning of het leveren van een actieve bijdrage bij de opvolging van zaken behoort ook tot de mogelijkheden.

De richtlijnen zijn beschikbaar via deze website: https://www.sportgovernance-eoceuoffice.eu/post/integrity-in-sport-setting-up-single-points-of-contact-within-sport-organisations-points-project

Federaties met vragen rond het POINTS-project of match-fixing kunnen contact opnemen met Matthias Van Baelen (m.vanbaelen@olympic.be) die binnen het BOIC is aangesteld als aanspreekpunt.


Meer info

www.points-project.eu

BOIC: Matthias Van Baelen: m.vanbaelen@olympic.be