Logo of Team Belgium

De Nationale Loterij zal de atleten van Team Belgium die resultaten behalen op de Olympische Spelen van Parijs 2024 belonen.

De Nationale Loterij zal aan de atleten (individuele atleten en ploegatleten) en hun omkadering premies toekennen op basis van de volgende verdeling :

Voor de individuele sporten, per atleet:

Basispremie

Gouden medaille :                                           50.000 EUR
Zilveren medaille :                                          30.000 EUR
Bronzen medaille :                                          20.000 EUR
4e plaats :                                                       10.000 EUR
5e tot 8e plaats :                                               5.000 EUR

Voor individuele sporten van meer dan één atleet :

Gouden medaille :                                           50.000 EUR
Zilveren medaille :                                          30.000 EUR
Bronzen medaille :                                          20.000 EUR
4e plaats :                                                       10.000 EUR
5e tot 8e plaats :                                               5.000 EUR

*Deze bedragen worden vermeerderd met 10 % per bijkomende atleet – vanaf de 2e geaccrediteerde atleet die deel uitmaakt van de ploeg – en worden gelijk verdeeld aan de atleten van de ploeg.  De minimum premie per atleet is gelijk aan de premie per speler voor ploegsporten.

Voor de ploegsporten :

Premie per geaccrediteerde speler voor de Olympische Spelen :

Gouden medaille :                                               12.500 EUR (hetzij 25% van de basispremie)
Zilveren medaille :                                               7.500 EUR
Bronzen medaille :                                               5.000 EUR
4e plaats :                                                           2.500 EUR
5e tot 8e plaats :                                                  1.250 EUR

Individuele premies voor begeleiding/trainer die deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs 2024

In een individuele sport zal de trainer een premie van maximum 25 % van de aan de atleet toegewezen premie ontvangen (de trainer van de atleet moet vooraf worden aangeduid).

In een ploegsport zal de geaccrediteerde begeleiding 25 % ontvangen van de basispremie toegewezen aan de individuele sporten.

Voorbeeld :
Bronzen medaille : 20.000 EUR x 25 % = 5.000 EUR premie voor de begeleiding van de ploeg op de Spelen.

Het gaat over bruto bedragen.

 

 

 

 

Gerelateerde berichten